Exkursionsprogram 16.8. och 17.8.

Nordiska slotts- och herrgårdssymposiets exkursionsprogram

 

Tisdag 16 augusti: Utflykt till Tavastland

Presentationer i bussen och på plats av Bo Lönnqvist och gårdarnas ägare.

9.00                   Avfärd med buss från Järnvägstorget, Helsingfors

10.30                 Wanantaka gård

12.30                 Buss till Vanajanlinna slott

13.00                 Lunch på Vanajanlinna slott

14.30                 Buss till Hahkiala gård

15.05                 Hahkiala gård, kaffe/te

16.30                 Buss till Tavastehus

17.00                 Tavastehus slott, guidning

18.00                 Middag på Tavastehus slott

20.00                 Buss till Helsingfors

21.15                 Ankomst till Järnvägstorget, Helsingfors

 

Onsdag 17 augusti: Utflykt till herrgårdar och herrgårdsmiljöer i Helsingforsregionen

Presentationer i bussen och på plats av Sofia Gustafsson, Tryggve Gestrin och Alex Snellman.

10.30                 Avfärd med buss från Järnvägstorget, Helsingfors

11.00                 Alberga gård

12.00                 Buss till Tali gård

12.15                 Lunch på Tali gård

13.30                 Buss till Mejlans gård

13.45                 Promenad på Mejlans och Munksnäs gårdar och i Mejlans villaområde

14.30                 Kaffepaus på ställets café

15.15                 Promenad till vattenbuss

15.30                 Vattenbuss från Lillnäs förbi Sveaborg till Hertonäs

16.45                 Promenad till Hertonäs gård

17.00                 Hertonäs gård, guidning

18.30                 Middag för den som vill till självkostnadspris på Restaurang Gamla Kvarnen