Kontakt

Kontakt:

Nina Edgren-Henrichson: nina.edgren-henrichson@sls.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland

PB 158

00171 Helsingfors, Finland

 

Henrika Tandefelt: henrika.tandefelt@helsinki.fi

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning

PB 58

00014 Helsingfors universitet, Finland