Konferensdag 15.8.

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium den 15 – 17 augusti 2016 i Helsingfors

 

Måndag 15 augusti: Konferensdag i Helsingfors

Plats: SLS Riddaregatan 5 (ingång från Kyrkogatan)

10.00                   Registrering

10.30                   Docent Henrika Tandefelt och forskningschef Christer Kuvaja: Välkomstord

10.45                   Professor Bo Lönnqvist: Fideikommissen i Finland, uppgång och fall

11.45                   Lunch

13.15                   Fil.dr Sofia Gustafsson: Officerarna på fästningen Sveaborg som herrgårdsägare i Helsingfors med omnejd

14.00                   Arkivchef Kristina Linnovaara: Svenska litteratursällskapet som herrgårdsägare och förvaltare av herrgårdsarkiv

14.30                   Kaffe/te och frukt

14.45                   Föredrag i parallellsessioner: Session A: SLS, Riddaregatan 5, auditoriet
Session B: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 5, sal 404

16.15                   Paus

16.30–18.00   Föredrag i parallellsessioner: Session C: SLS, Riddaregatan 5, auditoriet
Session D: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 5, sal 404

19.30                   Middag i Helsingfors

Parallellsessionerna den 15 augusti, kl. 14.45–18.00

 

A SLS, Riddaregatan 5,
Auditoriet
14.45 Ranja Hautamäki Manors in the way of urbanisation – preservation and integration of Helsinki’s manors within the urban structure
15.15 Sanna Kupila Herrgårdar i stadsmiljö. Nuläget för herrgårdar som omgivits av nybyggande i Åbo
15.45 Ulrich Lange Transformationer av ett ädelt förflutet

 

B Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 5, sal 404
14.45 Göran Ulväng När patron blev bonde. Ägare av herrgårdar i Sverige omkring 1950
15.15 Tove Tøgersen Fra herregård til bondesamfunn – transformasjon av et herregårdslandskap
15.45 Terje Bratberg

 

Den norske lovgivningens innflytelse på arveretten til jord

 

C SLS, Riddaregatan 5,
Auditoriet
16.30 Alex Snellman The Munkkiniemi Manor: From Aristocratic Country House to the Urban Head Office of the KONE Corporation
17.00 Ismo Häkkinen Markanvändnings- och förvaltningspåverkan på kommunägda herrgårdsparker – erfarenheter från Mokulla, Huovila och Håkansböle gårdar i Lahtis, Kärkölä och Vanda
17.30 Eija Suna Hur mår herrgårdarna i Egentliga Finland?

 

D Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 5, sal 404
16.30 Mirja Mäntylä Farm Expeditions Visiting Manor Estates Near Tampere Around Year 1900
17.00 Peter Bering Indretning af teater i fredede avlsbygninger på herregården Borreby på Sjælland
17.30 Patrik Olsson Djurhagen/djurgården/jaktparken – en förbisedd del av herrgårdskulturens kulturhistoria