Inbjudan

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2016

Nya tider i gamla gårdar – innovationer, urbanisering och samhällets brytpunkter

15–17/8 2016

 

I augusti 2016 ordnas Nordiskt symposium för slotts- och herrgårdsforskning för tredje gången i Finland. Konferenstemat är ”Nya tider i gamla gårdar”. Symposiet består av en konferensdag i Helsingfors och två exkursionsdagar.

Konferensdag i Helsingfors

Under konferensdagen på Svenska litteratursällskapet i Helsingfors 15/8 2016 belyses temat ”Nya tider i gamla gårdar” av inbjudna talare och i workshoppar där särskilt 1900-talets och vår tids herrgårdsmiljöer och landskap, verksamhet och förändringar samt ekonomi och juridik står i fokus.

Exkursioner

De följande två dagarna ordnas exkursioner till två olika herrgårdsmiljöer. Första dagen (16/8 2016) besöker vi under ledning av bl.a. professor Bo Lönnqvist de södra delarna av det historiska landskapet Tavastland, ett av Finlands medeltida slottslän, grundat runt Tavastehus slott, som vi också besöker.

Under den andra exkursionen 17/8 2016 håller vi oss i Helsingforsregionen där det har funnits flera herrgårdar, berustade säterier och officersboställen vars marker har slukats upp av de växande städerna Helsingfors, Esbo och Vanda. Huvudbyggnaderna står i många fall kvar i olika funktioner.

Exkursionsprogrammet den sista symposiedagen den 17 augusti avslutas ca kl. 18 på Hertonäs gård. Efter det ordnas ännu en middag, som inte ingår i deltagaravgiften, för dem som stannar i Helsingfors till följande dag.

Anmälan

Anmälan om konferensdeltagande till Nina Edgren- Henrichson – nina.edgren-henrichson@sls.fi – senast den 15 juni 2016.

OBS! Symposiets exkursioner är fullbokade!

Konferensavgift

Konferensavgiften 100 euro betalas till konferensens konto FI51 4055 0012 4174 79 (Henrika Tandefelt, Aktia bank, Tre smeder, Helsingfors; BIC: HELSFIHH).

I konferensavgiften ingår konferensdag, exkursioner, luncher 15–17/8 och middagar 15–16/8 2016.

Deltagaravgiften betalas senast den 1 augusti 2016. Var snäll och skriv deltagarens namn i meddelandefältet!

Symposiet arrangeras av en arbetsgrupp och Svenska litteratursällskapet i Finland med bidrag av traditionsvetenskapliga nämnden inom SLS och Svenska kulturfonden.

Varmt välkomna!

Arbetsgrupp:

projektchef Nina Edgren-Henrichson, Svenska litteratursällskapet i Finland

docent Johanna Ilmakunnas, Helsingfors universitet/Åbo universitet

fil. dr Janne Haikari, Jyväskylä universitet

tekn. dr Ranja Hautamäki, landskapsarkitekt, Tammerfors stad

fil. dr Alex Snellman, Helsingfors universitet

docent Henrika Tandefelt, t.f. universitetslektor, Helsingfors universitet

fil. dr Maria Vainio-Kurtakko, enhetschef, Svenska litteratursällskapet i Finland

 

 

Annons